Cấu trúc ứng dụng Android

Trong một ứng dụng Android sẽ được tổ chức thành nhiều mục riêng giúp cho mã nguồn được trình bày tốt hơn. Nội dung chính phần này trình bày phần cấu trúc ứng dụng Android.

Hình ảnh sau đây mô tả cấu trúc ứng dụng Android:

Cấu trúc ứng dụng Android

Cấu trúc thư mục Android được chia thành các thư mục, cụ thể:

  • manifests: trong thư mục này có tập tin AndroidManifest.xml sẽ chứa thông tin package. Tập tin AndroidManifest.xml còn cho phép thiết lập các quyền mà ứng dụng yêu cầu từ người dùng chẳng hạn quyền truy cập mạng, quyền gởi nhận SMS…
  • java: đây là nơi chứa các tập tin .java
  • drawable: thư mục này chứa ảnh, tập tin XML.
  • layout: thư mục này chứa các tập tin thiết kế giao diện xml ứng dụng.
  • menu: thư mục này chứa các tập tin về menu
  • mipmap: thư mục này chứa các icon của ứng dụng với nhiều độ phân giải khác nhau.
  • values: thư mục này chưa các tập tin bao gồm colors.xml (định nghĩa màu sắc), dimens.xml (kích thước, khoảng cách), strings.xml (chuỗi hiển thị), styles.xml (theme).

Lời kết: Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết cấu trúc ứng dụng Android, ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

Xem tiếp: Tìm hiểu về UI Layout trong Android

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận