Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 3

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 3 nhằm hướng dẫn xây dựng sơ đồ lớp và thiết kế cơ sở dữ liệu.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… thì tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo dự án ứng dụng quản lý học viên trên Netbeans IDE với ngôn ngữ lập trình Java Swing.

Tải NetBeans, Navicat, MySQL tại đây:

 

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng quản lý học viên gồm 3 bảng chính là học viên (chứa thông tin học viên), khóa học (chứa thông tin các khóa học của trung tâm) và lớp học chứa thông tin (học viên đăng ký khóa học).

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng quản lý học viên như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Mã nguồn thiết kế như sơ đồ trên như sau:

2. Thiết kế sơ đồ lớp

Chúng ta cũng sẽ thiết kế sơ đồ lớp cơ bản cho ứng dụng quản lý học viên gồm một số lớp cơ bản sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Lớp HocVien.java

Lớp KhoaHoc.java

Lớp LopHoc.java

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 3 tại đây: http://bit. ly/2T1you2

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận