Chia sẻ giáo trình giải thuật lập trình

Nếu bạn là người đam mê giải thuật lập trình, thì giào trình này sẽ rất phù hợp với bạn. Giáo trình giải thuật lập trình được thầy Lê Minh Hoàng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn

Giáo trình giải thuật lập trình giúp bạn có thêm kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cũng như các thuật toán trên đồ thị. Ngoài ra khả năng tư duy về lập trình của bạn cũng sẽ được nâng cao thông qua giáo trình này.

Chia sẻ giáo trình giải thuật lập trình

1. Chia sẻ giáo trình giải thuật lập trình.

Giáo trình giải thuật lập trình được thầy Lê Minh Hoàng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn. Tài liệu hoàn toàn là tiếng Việt, sau đây tôi sẽ trích lọc những nội dung chính trong giáo trình giải thuật lập trình. Giáo trình giải thuật lập trình gồm phần:

PHẦN 1 – BÀI TOÁN LIỆT KÊ

 • Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
 • Phương pháp sinh
 • Thuật toán quay lui
 • Kỹ thuật nhánh cận

PHẦN 2 – CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

 • Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
 • Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
 • Đệ quy và giải thuật đệ quy
 • Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
 • Ngăn xếp và hàng đợi
 • Cây
 • Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
 • Sắp xếp
 • Tìm kiếm

PHẦN 3 – QUY HOẠCH ĐỘNG

 • Công thức truy hồi
 • Phương pháp quy hoạch động
 • Một số bài toán quy hoạch động

PHẦN 4 – CÁC THUẬN TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ

 • Các khái niệm cơ bản
 • Biểu diễn đồ thị trên máy tính
 • Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 • Tính liên thông của đồ thị
 • Vài ứng dụng của các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 • Chu trình Euler, đường euler, đồ thị euler
 • Chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, Đồ thị Hamilton
 • Bài toán đường đi ngắn nhất
 • Bài toán cây khung nhỏ nhất
 • Bài toán luồng cực đại trên mạng
 • Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
 • Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán Hungari
 • Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị

Các bạn có thể download bộ tài liệu giải thuật lập trình ngay bên dưới đây.

2. Download giáo trình giải thuật lập trình

Sau đây là link download giáo trình giải thuật lập trình do thầy Lê Minh Hoàng biên soạn.

 

Như vậy là tôi đã chia sẻ giáo trình giải thuật lập trình đến các bạn. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm những bộ tài liệu lập trình khác tại Team Việt Dev. Bạn nào có tài liệu về lập trình có thể đóng góp qua email teamvietdev@gmail.com.

Xem thêm các khóa học lập trình được biên soạn bởi Team Việt Dev.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java nâng cao

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Android

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận