Chia sẻ bộ tài liệu lập trình mạng

Lập trình mạng là gì? Thông qua bộ tài liệu lập trình mạng bạn có thể hiểu thêm về cấu trúc, cách thức giao tiếp giữa các thiết bị. Từ đó có thể tự xây dựng cho mình chương trình giao tiếp giữa nhiều thiết bị với nhau.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình mạng

Vậy lập trình mạng là gì? Lập trình mạng được định nghĩa như thế nào? Ngay sau đây tôi cùng các bạn sẽ làm rõ.

1. Lập trình mạng là gì?

Lập trình mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Một chương trình mạng được viết ra để các chương trình trên các máy tính khác nhau có thể truyền tin với nhau một cách hiệu quả và an toàn dù cài đặt trên mạng LAN, WAN hay Internet. Ngay sau đây là phần chia sẻ giáo trình lập trình mạng.

2. Chia sẻ tài liệu lập trình mạng.

Bộ tài liệu giáo trình lập trình mạng được Thầy Phạm Văn Tính (Khoa CNTT – Đại Học Nông Lâm TPHCM) biên soạn. Sau đây tôi sẽ trích lọc những nội dung chính trong giáo trình lập trình mạng. Tài liệu lập trình mạng gồm 5 phần như sau:

Java Input/Output

 • Stream concepts
 • Input Streams
 • Output Streams
 • Reader
 • Writer
 • Object Serialization
 • Object Input Stream
 • Object Output Stream

Socket Programming (TCP/UDP)

 • Socket Programming
 • UDP Programming

Internet Protocol: HTTP, SMTP, POP3, FTP

 • URL class in Java
 • SMTP
 • POP3
 • FTP

Java Database Conectivity (JDBC)

 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Basic JDBC Programming Concepts

Remote Method Invocation – Introduction to Distributed Computing

 • Java RMI (Remote Method Invocation)
 • Using Remote Method Invocation to Implement Callbacks

3. Download giáo trình lập trình mạng

Sau đây là link download giáo trình lập trình mạng.

Như vậy là tôi đã chia sẻ bộ tài liệu lập trình mạng đến các bạn. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm những bộ tài liệu lập trình khác tại Team Việt Dev. Bạn nào có tài liệu về lập trình có thể đóng góp qua email teamvietdev@gmail.com. Học tập là chia sẻ mà phải không các bạn?

Xem thêm các khóa học lập trình được biên soạn bởi Team Việt Dev.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java nâng cao

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Android

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận