Hướng dẫn kết nối MySQL trong Java

Trước khi đến phần hướng dẫn kết nối MySQL trong Java các bạn cần nắm MySQL là gì? Tại sao sử dụng MySQL? Ưu và nhược điểm MySQL? Những cá nhân hay tổ chức nào đang sử dụng MySQL?

Hướng dẫn kết nối MySQL trong Java

Tất cả các câu hỏi tôi đã trả lời chi tiết qua phần tìm hiểu MySQL là gì? Sau đây là phần hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java.

 1. Kết nối MySQL với JDBC trong Java

Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java bạn chỉ cần thực hiện 3 bước sau đây:

Bước 1: Bạn cần import thư viện

Bước 2: Đoạn mã sau đây thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java

public static Connection getConnection(){
    Connection conn = null;
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/teamvietdev", "root", "root");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return conn;
  }

Trong đó:

– Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”) dùng để load JDBC Driver tương ứng. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có chuỗi kết nối khác nhau, như ví dụ trên là dành cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

– Bạn cần có thư viện để có thể kết nối, với MySQL bạn tải thư viện mysql_connector_java

Bước 3: Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem việc kết nối cơ sở dữ liệu MySQL và JDBC bằng Java như thế nào nha

com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@31221be2

2. Download ví dụ kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với JDBC trong Java

Để thuận tiện các bạn có thể download source code ví dụ kết nối cơ sở dữ liệu MySQL và JDBC ngay tại đây.

Như vậy là tôi đã hoàn thành phần kết nối cơ sở dữ liệu MySQL và JDBC trong Java. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL tại Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận