Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench

MySQL Workbench là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu trực quan tích hợp phát triển, quản trị, thiết kế cơ sở dữ liệu và bảo trì SQL cho hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL. Sau đây là phần hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench.

MySQL Workbench kế thừa cho DBDesigner 4 từ fabFORCE.net và thay thế gói công cụ GUI của MySQL. MySQL Workbench cung cấp mô hình dữ liệu, phát triển SQL, cấu hình máy chủ, quản trị người dùng, sao lưu dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Một số tính năng nổi bật MySQL Workbench:

  • Hỗ trợ nền tảng Windows, Linux và Mac OS X.
  • Hỗ trợ kết nối với máy chủ MySQL.
  • Thiết lập cấu hình máy chủ, quản trị người dùng.
  • Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
  • Các thao tác với bảng, khung nhìn, thủ tục, kích hoạt và sự kiện.
  • Khởi chạy các câu truy vấn SQL.
  • Nhập và xuất các tập tin SQL.

Tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench:

Bước 1: Bạn cần tải phần mềm MySQL Workbench tại một trong những đường dẫn bên dưới.

http :// bit.ly/ 2FaWMV2

Bước 2: Sau khi tải phần mềm MySQL Workbench về máy bạn cần khởi chạy tập tin EXE

Nhấn Next để qua màn hình kế tiếp.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench

Tiếp theo bạn cần chọn đường dẫn thư mục lưu trữ trong Change.. hoặc có thể để mặc định.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench

Bạn có thể chọn một số tùy chọn sau đó nhấn Next hoặc có thể để như mặc định.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench

Bây giờ chỉ cần nhấn Install để bắt đầu cài đặt phần mềm MySQL Workbench.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench

Bước 3: Sau khi cài đặt xong thì bạn có thể sử dụng để kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu thông qua MySQL Workbench.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến thủ thuật hoặc ứng dụng miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận