Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 5

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 5 nhằm hướng dẫn xây dựng tính năng quản lý thông tin học viên.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… thì tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo dự án ứng dụng quản lý học viên trên Netbeans IDE với ngôn ngữ lập trình Java Swing.

Bước 1: Thiết kế giao diện màn hình quản lý học viên

Bây giờ để bạn mở màn hình HocVienPanel.java lên để thực hiện thiết kế giao diện cho màn hình quản lý học viên.
Màn hình quản lý học viên sẽ gồm một Button để thêm mới dữ liệu, một Panel để hiển thị dữ liệu từ trong danh sách cơ sở dữ liệu lên Table, và một TextField để nhập dữ liệu giúp xử lý tìm kiếm nhanh.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Bước 2: Tạo lớp kết nối cơ sở dữ liệu, viết phương thức truy vấn dữ liệu.

Lớp DBConnect.java giúp kết nối cơ sở dữ liệu.

Tạo lớp thực hiện truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu:

Lớp HocVienDAO.java

Lớp HocVienDAOImpl.java

Lớp HocVienService.java

Lớp HocVienServiceImpl.java

Bước 3: Bạn tạo lớp ClassTableModel.java trong gói utility để trình bày cách dữ liệu hiển thị

Tạo lớp QuanLyHocVienController.java trong gói controller

Để tùy chỉnh độ rộng các cột bạn có thể thiết lập bởi thuộc tính setMaxWidth(), setMinWidth()

Lớp HocVienJPanel.java gọi đến controller xử lý:

Kết quả sau khi thực hiện có thể như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Cấu trúc thư mục toàn bộ ứng dụng thiết kế như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 5 tại đây: http: //123link. vip/teamvietdevQLHV05

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận