Thành phần ứng dụng Android

Thành phần ứng dụng Android bao gồm bốn thành phần Activities, Services, Broadcast Receivers và Content Providers có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android.

Trong Android có bốn thành phần chính bao gồm Activities, Services, Broadcast Receivers và Content Providers. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về các thành phần ứng dụng Android.

Thành phần ứng dụng Android

Thành phần Mô tả

Activity

Activity hiển thị giao diện ứng dụng và xử lý tương tác của người dùng.

Service

Service xử lý các tác vụ mà không cần cung cấp các giao diện người dùng.

Broadcast Receiver

Broadcast Receiver lắng nghe các sự kiện, trạng thái của hệ thống. Broadcast Receiver thường sử dụng trong các trường hợp chẳng hạn như lắng nghe sự kiện thay đổi khi pin yếu, lắng nghe tin nhắn, lắng nghe cuộc gọi đến, lắng nghe kết nối mạng…

Content Provider

Content Provider định nghĩa cấu trúc dữ liệu của ứng dụng, sử dụng để truy xuất tới dữ liệu trong ứng dụng, nhưng nó cũng có thể sử dụng để chia sẻ dữ liệu cho các ứng dụng khác.

Ngoài những thành phần ứng dụng Android trên thì còn có một vài thành phần bổ sung khác bao gồm:

Thành phần Mô tả

Fragments

Views

Layouts

Intents

Resources

Manifest

Lời kết: Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết giới thiệu về hệ điều hành Android, ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

Xem tiếp: Khởi tạo ứng dụng Android đầu tiên

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận