Danh mục: Java

Khởi tạo Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Trong bài viết này chúng ta sẽ …

Websocket là gì? Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket là giao thức chuẩn nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những trường hợp ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Nội dung phần này …