Danh mục: Java

Tìm hiểu NavigableMap trong Java

NavigableMap là một phần mở rộng của SortedMap với việc cung cấp phương thức điều hướng thuận tiện như lowerKey, floorKey, ceilingKey và higherKey. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về NavigableMap trong Java. NavigableMap là …

Khởi tạo Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Trong bài viết này chúng ta sẽ …

Websocket là gì? Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket là giao thức chuẩn nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những trường hợp ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Nội dung phần này …