Khai báo biến trong MariaDB

Tiếp theo phần tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng khai báo biến trong MariaDB với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ hiểu nhất.

Trong MariaDB thì một biến cho phép một lập trình viên lưu trữ dữ liệu tạm thời trong khi thực thi mã.

Khai báo biến trong MariaDB

Cú pháp khai báo một biến trong MariaDB là:

DECLARE variable_name datatype [ DEFAULT initial_value ]

Dưới đây là ví dụ về cách khai báo một biến trong MariaDB:

DECLARE mysite VARCHAR(255);

Bạn thấy ở ví dụ trên chúng ta vừa khai báo một biến đặt tên là mysite với kiểu dữ liệu VARCHAR(225), bạn có thể đặt hoặc thay đổi giá trị của biến mysite như sau:

SET mysite = 'TeamVietDev.com';

Hoặc bạn có thể khai báo một biến trong MariaDB và gán giá trị mặc định ban đầu như sau:

DECLARE mysite VARCHAR(255) DEFAULT 'TeamVietDev.com';

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận