Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 6

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 6 nhằm hướng dẫn xây dựng tính năng quản lý thông tin học viên cơ bản như thêm, sửa, xóa.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… thì tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo dự án ứng dụng quản lý học viên trên Netbeans IDE với ngôn ngữ lập trình Java Swing.

Bước 1: Thiết kế giao diện màn hình hiển thị thông tin học viên

Bây giờ để bạn cần tạo một JFrame mới và đặt tên là HocVienJFrame.java, sau đó thiết kế giao diện hiển thị các thông tin nhân viên như họ tên, số điện thoại, địa chỉ… sao cho phù hợp.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Trong đó với phần mã học viên, học và tên, số điện thoại bạn sẽ sử dụng đến JTextField để thiết kế. Đối với giới tính bạn sử dụng JRadioButton, nhớ thiết lập thuộc tính buttonGroup để JRadioButton chỉ có thể chọn lựa duy nhất một giá trị. Địa chỉ bạn sử dụng JTextArea, tình trạng sử dụng JCheckBox. Và phần ngày sinh bạn sử dụng đến JDateChooser hoặc có thể sử dụng đến JComboBox.

Bước 2: Tiếp theo bạn cần viết các phương thức cơ bản để tạo mới, cập nhật… dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Lớp HocVienDAO.java

Lớp HocVienDAOImpl.java

Lớp HocVienService.java

Lớp HocVienServiceImpl.java

Bước 3: Cuối cùng viết phương thức xử lý khi người dùng nhấn vào cập nhật dữ liệu, tiếp theo bạn cần tạo lớp HocVienController.java

Trong HocVienJFrame.java bạn cần gọi đến HocVienController.java

Như trên là khi người dùng nhấn vào tạo mới sẽ thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, để muốn cập nhật dữ liệu trong bảng bàn cần xử lý sự kiện khi nhấn vào bảng.

Cấu trúc thư mục toàn bộ ứng dụng thiết kế như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Kết quả khi hoàn thành bài hướng dẫn trên có thể như sau:

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 6 tại đây: http: //123link. vip/teamvietdevQLHV06

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

One Response

  1. Viet 20/01/2020 Reply

Bình luận