Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 8

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 8 nhằm hướng dẫn xây dựng tính năng tài khoản đăng nhập ứng dụng.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta tạo lớp TaiKhoan.java chứa thông tin đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu.

Tạo bảng tai_khoan trong cơ sở dữ liệu:

Bước 2: Tạo lớp xử lý kiểm tra tài khoản đăng nhập trong cơ sở dữ liệu

Lớp TaiKhoanDAO.java

Lớp TaiKhoanDAOImpl.java

Lớp TaiKhoanService.java

Lớp TaiKhoanServiceImpl.java

Bước 3: Bạn có thể khởi tạo Dialog mới và đặt tên là DangNhapDialog.java, sau đó thiết kế giao diện trang đăng nhập một 2 TextField để nhập tên đăng nhập và mật khẩu, một Button để người dùng đăng nhập và một Label giúp hiển thị thông báo trong trường hợp nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Kết quả sau khi thiết kế mẫu giao diện đăng nhập như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Tạo DangNhapController.java xử lý đăng nhập

Trong DangNhapDialog.java bạn gọi đến DangNhapController.java

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 8 tại đây:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận