Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 1

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 1 nhằm hướng dẫn cài đặt các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu…

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Bước 1: Tải và cài đặt JDK

JDK (Java Development Kit) là một tập hợp những công cụ phần mềm dành cho các nhà phát triển phần mềm để phát triển những ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Tải JDK tại đây:

 

Xem thêm:

  • Hướng dẫn tải và cài đặt JDK
  • Hướng dẫn thiết lập biến môi trường cho Java

Bước 2: Tải và cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB

MariaDB được phát triển từ sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

MariaDB tương thích cao với MySQL nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện, đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API của MySQL.

Tải MySQL và MariaDB tại đây:

 

Xem thêm:

Bước 3: Tải và cài đặt một số công cụ cần thiết

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Tải và cài đặt NetBeans (hoặc tải và cài đặt Eclipse): NetBeans là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho Java chạy trên Windows, macOS, Linux và Solaris. NetBeans còn có các phần mở rộng cho các ngôn ngữ khác như PHP, C, C ++, HTML5 và JavaScript.

Tải và cài đặt MySQL Workbench (hoặc Navicat)

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Tải NetBeans và Navicat tại đây:

 

Ngoài ra bạn có thể cài đặt thêm một số phần mềm như Notepad++, Photoshop…

Trong nội dung phần hướng dẫn này mình sẽ sử dụng công cụ lập trình Netbeans IDE và hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MariaDB.

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 1 tại đây:

 

Hoặc bạn có thể tự tải các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… phù hợp ở đường dẫn bên dưới:

https://netbeans.org/downloads/
https://www.eclipse.org/downloads/
https://downloads.mariadb.org/
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
https://www.apachefriends.org/download.html

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

One Response

Bình luận