Tìm hiểu Java IO

Java IO là gì? Để tìm hiểu Java IO cần nắm khái niệm về Stream. Các loại Stream trong Java. Đặc điểm của từng loại Stream là gì?

Tìm hiểu Java IO

Không chần chờ gì nữa ngay sau đây tôi cùng các bạn sẽ làm rõ các câu hỏi đã nêu ở trên. Vậy Java IO là gì?

1. Java IO là gì?

Java IO là gì? Java IO hay còn gọi là Java Input và Output. Gói Java.io cung cấp các lớp đầu vào (input) và đầu ra (output) của hệ thống thông qua các luồng dữ liệu.

2. Khái niệm Stream

Stream là một chuỗi dữ liệu, trong Java một Stream gồm các byte. Nó được gọi là một dòng vì nó giống như một dòng nước luôn chảy.

Trong Java có 3 luồng ta hay sử dụng.

  • System.out: output stream
  • System.in: input stream
  • System.err: error stream

Ví dụ sử dụng Stream trong Java.

//output stream example
System.out.println("simple message");  
//error stream example
System.err.println("error message");  
//input stream example
int i=System.in.read();//returns ASCII code of 1st character  
System.out.println((char)i);//will print the character

3. Có bao nhiêu loại Stream trong Java.

Tương ứng với Java IO thì Stream cũng có 2 loại là OutputStream vs InputStream.

3.1. OutputStream trong Java

Ứng dụng Java sử dụng OutputStream để ghi dữ liệu đến source đích ( nó có thể là một tập tin, một mảng, thiết bị ngoại vi hoặc socket).

3.1. InputStream trong Java

Ứng dụng Java sử dụng InputStream để đọc dữ liệu từ một nguồn (nó có thể là một tập tin, một mảng, thiết bị ngoại vi hoặc socket). Công việc của Java OutputStreamInputStream được mô tả bằng hình dưới đây.

Tìm hiểu Java IO

Như vậy là tôi cùng các bạn đã tìm hiểu về Java IO. Tiếp theo tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Class InputStream và OutputStream với các thuộc tính cũng như phương thức có trong hai lớp này.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận