Chia sẻ giáo trình môn học cấu trúc máy tính

Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn giáo trình môn học cấu trúc máy tính được biên soạn bởi Thầy Nguyễn Xuân Vinh. Giáo trình cấu trúc máy tính này giúp bạn có thêm kiến thức lẫn kỹ năng về máy tính.

Giáo trình cấu trúc máy tính giúp bạn có thêm kiến thức về hệ thống số, kiến trúc máy tính và nguyên lý làm việc của từng thành phần trong máy tính. Ngoài ra bạn sẽ có thêm kỹ năng nhận diện các thành phần cấu thành máy tính, xử lý các sự cố máy tính cơ bản và lập trình Assembly.

Chia sẻ giáo trình môn học cấu trúc máy tính

1. Chia sẻ giáo trình môn học cấu trúc máy tính.

Giáo trình môn học cấu trúc máy tính được Thầy Nguyễn Xuân Vinh biên soạn. Tài liệu hoàn toàn là tiếng Việt, sau đây tôi sẽ trích lọc những nội dung chính trong giáo trình môn học cấu trúc máy tính. Giáo trình môn học cấu trúc máy tính gồm 6 chương:

CHƯƠNG 1

 • Giới thiệu tổng quát (lịch sử phát triển, phân loại)

CHƯƠNG 2

 • Phần cứng máy tính
 • Tổng quan máy tính

CHƯƠNG 3

 • Kiến trúc chi tiết –  Mainboard
 • Kiến trúc chi tiết –  CPU
 • Kiến trúc chi tiết –  RAM, ROM
 • Kiến trúc chi tiết –  Thiết bị lưu trữ
 • Kiến trúc chi tiết –  Thiết bị lưu trữ SSD
 • Kiến trúc chi tiết –  Thiết bị ngoại vi
 • Kiến trúc chi tiết –  Thiết bị ngoại vi SV

CHƯƠNG 4

 • Sử dụng máy tính – Lựa chọn cấu hình
 • Sử dụng máy tính – Cấu hình BIOS
 • Sử dụng máy tính – Cài đặt hệ điều hành và phần mếm ứng dụng
 • Sử dụng máy tính – Bảo trì nâng cấp

CHƯƠNG 5

 • Biểu diễn số thập phân
 • Biểu diễn thông tin

CHƯƠNG 6

 • Lập trình Assembly

Các bạn có thể download bộ tài liệu cấu trúc máy tính ngay bên dưới đây.

2. Download giáo trình môn học cấu trúc máy tính

Sau đây là link download giáo trình môn học cấu trúc máy tính do Thầy Nguyễn Xuân Vinh biên soạn.

Tải giáo trình cấu trúc máy tính phần 1 https://mshares.co/file/C7mIJr1M

Như vậy là tôi đã chia sẻ bộ tài liệu cấu trúc máy tính đến các bạn. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm những bộ tài liệu lập trình khác tại Team Việt Dev. Bạn nào có tài liệu về lập trình có thể đóng góp qua email teamvietdev@gmail.com.

Xem thêm các khóa học lập trình được biên soạn bởi Team Việt Dev.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java nâng cao

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Android

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận