Chia sẻ giáo trình quản trị mạng

Quản trị mạng là gì? Những mục tiêu cần đạt được sau khi học giáo trình quản trị mạng. Những nội dung nào được trình bày trong giáo trình quản trị mạng?

Chia sẻ giáo trình quản trị mạng

Bộ tài liệu giáo trình quản trị mạng giúp cho bạn có kiến thức nền tảng về quản trị mạng. Ngoài ra giáo trình quản trị mạng còn cung cấp kỹ năng cấu hình, cài đặt các dịch vụ trên Windows và Linux. Vậy quản trị mạng là gì?

1. Quản trị mạng là gì?

Quản trị mạng là người có trách nhiệm duy trì cơ sở hạ tầng máy tính như cài đặt hỗ trợ và quản lý mạng. Ngoài ra họ còn đảm bảo an ninh mạng giúp thông tin được lưu thông, bảo mật. Vậy mục tiêu cần đạt được sau khi học giáo trình quản trị mạng là gì?

2. Mục tiêu cần đạt được sau khi học giáo trình quản trị mạng

 • Trang bị các kiến thức nền tảng về quản trị hệ thống mạng.
 • Cho bạn cái nhìn về tổ chức và hoạt động của một mạng máy tính trên thực tế.
 • Cung cấp kỹ năng cấu hình, cài đặt một số dịch vụ máy chủ trên Hệ Điều Hành Windows và Linux như web server, mail server, FTP server, DNS server, DHCP server.

3. Nội dung chi tiết được trình bài trong bộ tài liệu giáo trình quản trị mạng

Nội dung chi tiết tài liệu môn học quản trị mạng do Thầy Phạm Văn Tính biên soạn bao gồm 8 chương như sau:

Chương 1: Linux cơ bản (Review)

 • Các lệnh cơ bản trên hệ điều hành Linux
 • Khái niệm lập trình Shell trên Linux
 • Tổ chức 1 chương trình viết bằng Shell
 • Từ cơ bản đến nâng cao cú pháp lệnh trên Shell qua các chương trình mẫu

Chương 2: Dịch vụ hệ thống

 • TCP wrapper
 • Xinet
 • Routing: Cấu hình định tuyến trên hệ điều hành Linux

Chương 3: DHCP – DNS

 • Nguyên lý hoạt động của cấp phát địa chỉ IP động DHCP
 • Giải thích các tùy chọn, cấu hình DHCP server
 • Mô hình họat động của hệ thống phân giải tên miền DNS
 • Các DNS Server thông dụng hiện có
 • Giải thích các tùy chọn, cấu hình

Chương 4: Web server (apache)

 • Mô hình họat động của Web Server
 • Các Web Server thông dụng hiện có
 • Giải thích các tùy chọn, cấu hình.
 • Bảo vệ tài nguyên web thông qua xác thực người dùng

Chương 5: Proxy server

 • Nguyên lý họat động của Proxy Server
 • Giải thích các tùy chọn, cấu hình.
 • Kiểm soát quyền truy cập người dùng bằng ACL

Chương 6: Mail server

 • Nguyên lý họat động của hệ thống thư điện tử
 • Các thành phần cơ bản cấu hình lên hệ thống thư điện tử
 • Giải thích các tùy chọn, cấu hình.
 • Kiểm soát quyền truy cập người

Chương 7: Iptables

 • Nguyên lý họat động của Firewall
 • Cú pháp của iptable
 • Xây dựngfirewall sử dụng iptables

Chương 8: Backup & Restore

 • Các phương pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu / hệ thống
 • Các công cụ thông dụng dùng để sao lưu và khôi phục dữ liệu / hệ thống

3. Download bộ tài liệu giáo trình quản trị mạng

Sau đây là link download giáo trình môn học quản trị mạng do Thầy Phạm Văn Tính biên soạn.

Như vậy là tôi đã chia sẻ bộ tài liệu quảng trị mạng đến các bạn. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm những bộ tài liệu khác tại Team Việt Dev. Bạn nào có tài liệu về lập trình có thể đóng góp qua email teamvietdev@gmail.com.

Xem thêm các khóa học lập trình được biên soạn bởi Team Việt Dev.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java nâng cao

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Android

Chia sẻ giáo trình môn học cấu trúc máy tính

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận